Vem är han då, den Jesus som kristna motorcykelklubbar som Bikers church och liknande tror på? För det första är han långt mycket modernare än vad till exempel den svenska kyrkan låter påskina. En svensk kyrka som numer kallar sig feministisk och i den senaste given väljer att plocka bort “han” ur kyrkostadgarna därför att det inte är genuskorrekt. Jesus var långt före med att utplåna könsskillnaderna och som sådan långt mycket tuffare än kyrkan, långt mycket tuffare än de politiskt korrekta och han skulle säkert ha ägt en Harley Davidson om han vore här nu. Han sa: “Nu är varken jude eller grek, slav eller fri, kvinna eller man – nu är Jesus Kristus allt i alla.” Revolutionärt för sin tid. Revolutionärt än i dag. Långt före sin tid.

Detta predikas det dock sällan om i kyrkorna. Faktum är att det är långt ifrån alla kristna som läst Bibeln. Det påstås att det är så få som 1% av de kristna som faktiskt läst regelboken. Men det är lika illa inom alla religioner, även islam och judendom.

Men – när man gör en sån radikal helomvändning som många inom de kristna MC-klubbarna gjort så förstår man att de måste ha haft ett ordentligt möte med en ny insikt, en ny trosinriktning, en omvälvande, livsförändrande upplevelse av revolutionären och gudasonen Jesus.

Men om han är revolutionär, vem var då Gud? Han är också revolutionär men man måste läsa Bibeln för att förstå det. Han är en skrattande Gud. Alla våra försök att blidka honom genom djuroffer et cetera är dömda att misslyckas. Gud är perfektion. Men han älskar oss i vårt operfekta tillstånd, även om vi är kriminella, även om vi har svårt att släppa MC-livet, även om vi är gamla syndare av rang med grova brott på vårt samvete. Han älskar oss så mycket så han gjorde det enda offret för våra synder som kunde betala priset för vår själ. Han offrade sin egen son; Jesus.