Kristna motorcykelklubbar, vad skiljer dem från vanliga MC-klubbar? Allt. Och inget. Det som skiljer MC-klubbarna åt syns inte på utsidan. Även kristna motorcykelklubbar använder västar och andra attribut beroende på klubb. Klubbmärket kan naturligtvis se annorlunda ut. Musiken man lyssnar på. Resorna man gör, kyrkobesöken. Ja, allt det skiljer sig naturligtvis åt men i övrigt är skillnaderna osynliga. De är mer märkbara på attityden till livet och medmänniskorna.

För att förstå vad det handlar om måste man förstå vem Jesus var. Inte föreställningarna om honom utan vem han verkligen var utifrån hur han beskrivs i Bibeln. Det är först när man stiftar bekantskap med den verklige Jesus sådan som han beskrivs i Böckernas bok – Bibeln, som man får en rättvis bild av hans anhängare i MC-klubbarna och andra sammanhang.

Till exempel finns det en viktig detalj om Jesus och det var att det var de religiösa som mördade honom. Det var den religiösa gruppen av bland annat fariseerna som avrättade Jesus, Guds son, på korset. En aning bisarrt bara det. Varför avrättade de en man som påstod att han var Guds son.? Det var just det; att han med sin fräcka idé att han skulle vara Guds son – ifrågasatte fariseernas makt. Det var därför de ville röja honom ur vägen.

De visste om alla under han hade gjort. Det hade varit omöjligt att missa. Tusentals människor kunde vittna om alla under han gjorde. Men – makten var så viktiga för fariseerna att de var beredda att ta risken att avrätta Gud, för att få behålla makten.

Många i de kristna MC-klubbarna har ett mindre respektabelt förflutet. Det har de alltså gemensamt med Jesus som avrättades som kriminell. Genom att tro på honom hoppas de även att precis som Jesus uppstå igen till ett evigt liv. Absurt att vuxna tuffa karlar med MC-väst ska tro på något sånt. Ja, och det är det absurda som vittnar om att de gjort sitt val av en anledning.