Himmelriket finns i hjärtat, sa Jesus. Lär känna dig själv, sa de gamla filosoferna. Bli född på nytt, sa Jesus. Fyll dig med den helige ande. Föds på nytt. Om det är möjligt så är det kärnan som skiljer en troende MC-förare från en som inte tror. Återigen MC eller ej, det saknar betydelse. Men om det finns någon sanning i den där boken som de svär på vid rättegångarna i USA, så finns det en Helig Ande. Och den Helige Anden flyttar in i hjärtat på en människa som tagit emot tron. Tagit emot tron? Ja, i Bibeln står det att tron är en gåva.

Vad som skiljer en MC-klubb med troende hojåkare från en MC-klubb med medlemmar som inte tror – är att de som inte tror inte fått trons gåva. De har helt enkelt inte tilldelats denna present, från ovan.

Gör Gud skillnad på folk? Absolut inte. Det är människor som gör det. Du skall icke döma på det att du inte må bliva dömd, står det i Bibeln. Världens folk dömer varandra hela tiden. MC-klubbarna får känna av det ofta. De får sina kräftskivor förstörda av polisrazzior och får stå ut med allehanda kränkande behandling av den enkla anledningen att de tycker om att framföra ett fordon med två hjul. Det är fördomar. En dömande värld. Men Gud är inte sådan. Tvärtom. Men varför får då inte de vanliga MC-klubbarna ta del av gåvan? Trons gåva? Därför att Gud har gett människan en fri vilja och en möjlighet att tacka nej. En möjlighet att säga “kan själv!”, en möjlighet att välja bort.

Det är ofta egot som väljer bort en högre makt. Egot vill behålla sin ställning som allenarådande kung och allsmäktig i den egna världen. Och därför tackar man nej till den gåva som en gudstro innebär.